Turčianske Teplice

Family house, Sale, Turčianske Teplice, Slovakia

Malý Čepčín

Land – for living, Sale, Turčianske Teplice, Slovakia

Turčianske Teplice

Land – for living, Sale, Turčianske Teplice, Slovakia

Land – for living, Sale, Turčianske Teplice, Slovakia

Turčianske Teplice

Agrarian and forest land, Sale, Turčianske Teplice, Slovakia

Turčianske Teplice

Gardens, Turčiansky Michal, Sale, Turčianske Teplice, Slovakia

Turčiansky Michal, Turčianske Teplice

Agrarian and forest land, Sale, Turčianske Teplice, Slovakia

Agrarian and forest land, Sale, Turčianske Teplice, Slovakia

Čremošné

Land plots - commercial, Červenej armády, Sale, Turčianske Teplice, Sl

Land plots - commercial, Červenej armády, Sale, Turčianske Teplice, Sl

Červenej armády, Turčianske Teplice

Agrarian and forest land, Sale, Turčianske Teplice, Slovakia

Agrarian and forest land, Sale, Turčianske Teplice, Slovakia

Rudno

Agrarian and forest land, Sale, Turčianske Teplice, Slovakia

Agrarian and forest land, Sale, Turčianske Teplice, Slovakia

Rudno